قیمت ترجمه رسمی

مصرف کنندگان هر کالا یا خدمتی همواره دنبال قیمت رقابتی هستند. متقاضیان ترجمه رسمی اسناد و مدارک نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. لذا متن حاضر به قیمت ترجمه رسمی در ایران اختصاص یافته است. ابتدا باید درباره مبنای تعیین قیمت سخنی چند بگوییم. اداره کل امور اسناد و مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه برای تعیین قیمت ترجمه رسمی هر از گاه نرخ نامه  ای تصویب و آن را  به دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ می نماید. در این نرخ نامه فقط نرخ ترجمه قید شده است.

بطور مثال ترجمه شناسنامه طبق آخرین مصوبه اداره مذکور 20 هزار  است و در صورت وجود توضیحاتی مانند ازدواج، طلاق، فوت، فرزند و توضیح پایانی شناسنامه بطور مثال مبنی بر تغییر نام خانوادگی 2.5 هزار تومان به هزینه ترجمه افزوده می شود. فرض کنیم شخص متقاضی دارای 2 فرزند و توضیحی در پایان شناسنامه خود می باشد. در اینصورت قیمت ترجمه رسمی وی 20 هزار تومان بعلاوه 10 هزار تومان (2.5 به ازای ازدواج، 5 به ازای دو فرزند و 2.5 به ازای توضیح آخر شناسنامه) یعنی مجموعا 30 هزار تومان خواهد بود. البته طبق نرخ نامه اداره کل مذکور 5 هزار تومان به عنوان هزینه خدمات دفتری از مشتری دریافت می گردد.


 قیمت ترجمه رسمی

چون متقاضیان ترجمه رسمی در واقع قصد ارائه ترجمه اسناد و مدارک خود به مراجع کشور مقصد هستند لذا برای آنها اهمیت دارد که ترجمه رسمی صورت گرفته توسط مترجم رسمی قوه قضائیه به تایید دادگستری و امور خارجه ایران نیز برسد. البته متقاضیان ترجمه رسمی همواره به تاییدات مذکور نیاز ندارند. بطور مثال، دانشجویی که قصد دارد برای تحصیل در کشور خارجه اقدام نماید شاید در بدو امر تنها نیازمند مهر مترجم رسمی باشد. در اینصورت هزینه وی برابر خواهد بود با نرخ ترجمه مدرکی که دارد بعلاوه هزینه خدمات دفتری. و اما زمانی که تحصیل دانشجوی مذکور در کشور مورد نظرش قطعی شود مراجع آن کشور بلاشک از وی خواهند خواست ترجمه ای از اسناد و مدارک هویتی و تحصیلی خود ارائه دهد که به تایید دولت متبوعه وی رسیده است. در اینجاست که او باید تاییدات دادگستری و امور خارجه را نیز تحصیل نماید.

و اما قیمت تاییدات دادگستری و امور خارجه برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک. نرخ تایید دادگستری و امور خارجه متفاوت است بطور مثال  نرخ تایید دادگستری بصورت مضربی از 30 می باشد و حداقل آن 30 هزار تومان و حداکثر آن 300 هزار تومان می باشد. نرخ تایید امور خارجه نیز متفاوت است و حداقل آن 6 هزار تومان است. ترجمه رسمی اسناد و مدارک اکثرا نیازمند تایید 60 هزار تومانی هستند و تایید وزارت امور خارجه نیز برای هر مدرک معمولا 10 هزار تومان است. البته طبق بخشنامه اداره کل فوق الذکر دفاتر مجاز هستند برای تایید دادگستری 70 هزار تومان دریافت نمایند.

حال که با نحوه محاسبه قیمت ترجمه رسمی اسناد و مدارک آشنا شدیم بهتر است بیفزاییم که  برخی دفاتر خدمات ترجمه خود را با نرخ هایی پایین از نرخ اداره ارائه می دهند که البته این امر همواره یک مزیت بشمار نمی رود. چون بر همه عیان است که قیمت پایین می تواند کیفیت را تحت الشعاع قرار دهد. زمانی که قیمت از حد معینی پایین تر می آید برای جبران درآمد از دست رفته متصدی امر مجبور می شود کار را با سرعت بیشتری انجام دهد و در نتیجه ممکن است به مواردی که قبلا دقت و زمان بیشتری را صرف آن می کرده است همچنان دقت نکند. و در نتیجه موجبات مشکلات بعدی را فراهم آورد.

دفتر ترجمه رسمی 1081 (حامی) که در فلکه دوم صادقیه واقع است خدمات خود را با قیمتی کاملا منطبق با نرخ نامه اداره کل فوق الذکر ارائه می دهد. البته مشتریان دائمی دفتر 1081 هموار از میزانی تخفیف برخوردار می باشند. ما در دفتر ترجمه رسمی 1081 سرعت و کیفیت را تضمین می کنیم و به شما متقاضی عزیز اطمینان خاطر می دهیم که ترجمه اسناد و مدارک شما با بالاترین دقت و کیفیت صورت گیرد.