ترجمه مدارک

ترجمه اسناد
فوریه 24, 2018
ترجمه رسمی
فوریه 25, 2018

ترجمه مدارک و اسناد امور اتباع بیگانه

در متن حاضر به ترجمه مدارک و اسناد مربوط به امور اتباع بیگانه می پردازیم. منظور از مدارک اتباع بیگانه چیست؟ منظور مدارکی همچون کارت اقامت و کارت تردد آنهاست. این مدارک مطلقا قابل ترجمه و تایید دادگستری و امور خارجه نیستند البته نامه ای که وزارت کشور در خصوص این اتباع صادر نموده است قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه را دارد. پس به اتباع خارجه که نیازمند بهره مندی از خدمات ترجمه رسمی برای چنین مدارکی هستند توصیه می شود به وزارت کشور مراجعه نمایند.
و اما در مورد ترجمه مدارکی مانند گواهی های صادره در امور اتباع بیگانه باید بگوییم که بطور مثال گواهی هایی که اتباع بیگانه و یا مهاجرین خارجی در رابطه با احوال شخصیه خود بدان نیاز دارند در صورتی که توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا توسط استانداری های محل اقامت آنها صادر شده باشد قابل ترجمه و تایید می باشد.
منظور از احوال شخصیه که در سطور فوق آماده است مجموعه ای از اوصاف و ویژگی های مربوط به شخصیت فرد است، صرفنظر از شغل و مقامی که فرد در اجتماع دارد. اوصافی که تشکیل دهنده احوال شخصیه هستند قابل معامله و مبادله با پول نیستند و قابلیت تقویم (یعنی ارزش گذاری بر مبنای پول) را نیز ندارند. از نقطه نظر قانون و حقوق مدنی بر احوال شخصیه آثاری مترتب است. مصادیق احوال شخصیه هر چند در قانون ایران بطور کامل احصا نشده است ولی می توان مصادیقی از آن را در قانون اساسی یافت که عبارتند از نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت. در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایران غیر شیعه نیز فرزند خواندگی از مصادیق احوال شخصیه برشمرده شده است.
برای جمع بندی باید اضافه کنیم که ترجمه مدارک مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی مرجع صادر کننده ی مدرک اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ویا استانداری محل سکونت می باشد.
اگر به ترجمه مدارکی مانند مدارک فوق الذکر نیاز داشتید شما را به دارالترجمه رسمی حامی (1081) واقع در فلکه دوم صادقیه دعوت می نماییم.
تلفن های تماس: 44287904 و 44287851 و 09126054496

ترجمه مدارک مربوط به بهداشت

در خصوص ترجمه رسمی علی الخصوص ترجمه مدارک مربوط به بهداشت در ادامه به چند مورد اشاره خواهیم نمود.
در ابتدا به مهمترین و شایع ترین مدارک حوزه بهداشت که نیازمند ترجمه و تایید هستند اشاره می کنیم: گواهی های بهداشتی. منظور از گواهی های بهداشتی آن دسته از گواهی ها می باشد که برای محموله های صادراتی و وارداتی (cargo) صادر شده اند. مقامات هر کشور برای اطمینان خاطر یافتن از عدم انتقال بیماری از کشوری به کشور خود قوانین و مقرراتی را برای محموله های وارداتی و صادراتی وضع می کنند و به این قوانین علی الخصوص به قوانین مربوط به بهداشت واردات شدیدا پایبند هستند. جالب است که بدانید حتی مسافرینی که برای کار یا سیاحت به کشور خارجی سفر می کنند یا بعنوان توریست وارد کشور می شوند حق ندارند گیاهی را از کشور دیگر به کشور خود یا بالعکس خارج یا وارد سازند چرا که این گیاه می تواند حامی ویروس یا بیماری گیاهی باشد و به سایر گیاهان در کشور مقصد سرایت نماید.
در نتیجه نهاد های ذیصلاح در هر کشور برای محموله های صادراتی گواهی های بهداشت صادر می نمایند. در صورت واردات محصولات غذایی و دارویی نیز شرکت صادر کننده باید گواهی های بهداشتی را برای شرکت وارد کننده تامین نماید. شرکت وارد کننده نیازمند آن خواهد بود که قبل از توزیع و فروش محصولات در ایران گواهی بهداشتی را ترجمه نموده و به مراجع مربوطه در ایران ارائه دهند. برای ترجمه رسمی و تاییدات، گواهی های بهداشتی باید به تایید معاونت غذا و دارو یا به تایید دانشگاه های علوم پزشکی یا به تایید اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت برسد.
نمونه دیگری از ترجمه مدارک بهداشتی مربوط به پرونده های بهداشتی دانش آموزان است که در صورت داشتن مهر و امضای مسئولین مرکز آموزشی و نیز مهر و امضای آموزش و پرورش منطقه قابلیت ترجمه و تایید خواهند داشت.
کارت واکسیناسیون کودکان نیز در حوزه ترجمه مدارک بهداشتی قرار می گیرد. این کارت ها در صورت داشتن تایید سازمان نظام پزشکی یا تایید مراکز بهداشتی دولتی قابلیت ترجمه و تایید را خواهند داشت.
باید بیفزاییم که انستیتو پاستور که یک موسسه معتبر و بین المللی است بنا بر نیاز گواهی های خود را به زبان انگلیسی صادر می کند لذا بطور مثال گواهی های مربوط به واکسیناسیون کودکان که توسط پاستور صادر شده است نیاز به ترجمه ندارد و بنا بر تقاضای مشتری مترجم رسمی می تواند آن را برابر با اصل نماید.