ترجمه متون

ترجمه مدارک
فوریه 17, 2018
ترجمه اسناد
فوریه 24, 2018

ترجمه

ترجمه به عنوان پلی است بین دو فرهنگ مختلف. ترجمه محصولی از علم، هنر و مهارت می باشد که از زبان مبدا به زبان مقصد صورت می گیرد و بایستی معنا و مفهوم را به درستی منتقل کند.

ترجمه متون

در این نوع ترجمه متون و کلمات از زبان مبدا به زبان مقصد برگردانده می شود طوری که انتقال مفهوم در راستای آن صورت گیرد. در ترجمه متن روان ، باید ابتدا مفاهیم و موضوعات به کاررفته بطور صحیح و کامل درک شود و سپس مفاهیم درک شده به زبان مقصد ترجمه شود. پس مترجم مناسب به غیر از علم و آگاهی درمورد موضوع ترجمه، باید دارای مهارت نگارش و کلامی هم باشد.مترجم باید دستور زبان و واژگان زبان مبدا را کاملا مسلط بوده و تا بعد از درک متون با روانی کامل به زبان مقصد برساند.

همچنین قبل از شروع به کار مترجم باید اطلاعات کامل را از موضوع مورد نظر بدست آورده تا بتواند متن را ترجمه و مفاهیم موضوع اصلی را انتقال دهد. مترجم تحت هیچ شرایطی نباید نظرات و دیدگاههای شخصی خود را وارد متن ترجمه کند برای این هدف اطلاع از نوع فرهنگ مبدا و مقصد بسیار تاثیرگذار می باشد.

رعایت اصول علائم و علامت های نگارشی در بهتر شدن کیفیت ترجمه نقش بسزایی دارد. بهتر است پس از پایان کار ترجمه متون، متون چند بار بازخوانی شده تا اشتباهات نگارشی گرفته شود. همچنین نرم افزارهایی هم برای نگارش متون وجود دارد. فرد مترجم بایستی بر اصطلاحات زبان مبدا و معادل های آن در زبان مقصد تسلط داشته باشد. در غیر اینصورت متن ترجمه نامفهوم خواهد بود، برای این هدف می توان از دیکشنری با همان زبان استفاده کرد.

 

تفاوت ترجمه متون و ترجمه همزمان

ترجمه کلمات و متون نوشته شده متفاوت از ترجمه شفاهی و یا همزمان می باشد. در واقع مترجمان در هر دو نوع ترجمه فعالیت نمی کنند. مترجم متون باید اهداف و ایده های و ایده های متن مبدا را با حفظ سبک و شکل خودش انتقال دهد در صورتی که مترجم همزمان این اختیار را دارد که با روشی هنرمندانه و با درنظر گرفتن محدودیت زمانی ترجمه، با کلمات برخورد کند. او باید در کمترین زمان درک و تجزیه و تحلیل و جمع بندی از یک زبان به زبان دیگر انجام دهد.

 

ترجمه متون تخصصی

ترجمه تخصصی متون نیاز به تسلط به اصطلاحات و ترکیبات تخصصی همان رشته دارد. در همین راستا، مترجمین تخصصی اغلب افرادی با تخصصی در همان رشته و نیز دارا بودن دانش زبانی می باشند.

هم راستای هدف متن باشید. استفاده کردن از عبارت های مبهم و پیچیده که خاص متون ادبی می باشد، در ترجمه جایگاهی ندارد و باید ساده نویسی برای بیان اصل مسئله رعایت شود. توجه به اصلاح اشتباهات.یک مترجم تخصصی اشتباهات جزئی متن از جمله، اعداد ، جداول و نمودارها و یا اشتباهات جزئی را برطرف و یا در پاورقی ذکر می کند.

تناسب در ساختار دستوری متن .به دلیل اینکه قواعد دستوری دو زبان اصولا متفاوت است، گاهی لازم است متن متناسب با ساختار زبان مقصد تغییر کند. مثلا در بعضی از زبان ها، جملات طولانی هستند و پس در ترجمه به این زبان ها برای بیان مقصود باید از جملات طولانی تر استفاده کرد. توجه کردن به اعداد و نمادها. درصورت نادید گرفتن نمادها، مفهوم منتقل شده دچار ایراد می شود.

 

تغییرات در ترجمه متن

قرض گرفتن کلمات: کلمات و یا جملات را بدون تغییر از یک زبان به زبان دیگر منتقل می کنند. ترجمه آنها فقط در حد مثلا تبدیل حروف انگلیسی به فارسی است.

قرض گرفتن ترتیب کلمات: ترتیب قرارگیری کلمات در یک عبارت و یا یک جمله حفظ می شود.

ترجمه تحت اللفظی: یا همان ترجمه لغت به لغت می باشد.

ترجمه تبدیلی: در این نوع ترجمه نقش دستوری کلمات در زبان مبدا و مقصد با یکدیگر فرق می کنند.

ترجمه تعدیلی: در این نوع ترجمه، علاوه بر تغییر دستور زبانی و جایگذاری واژگان، جملات هم تغییر می کنند. و برای اینکه ترجمه به زبان مقصد نزدیکتر شود، بیان نویسنده هم تغییر می کند.

ترجمه معادل نویسی: رسایی جمله را به بیشترین حالت می رسانیم برای این کار واژگان را کم و زیاد کرده و از معادل آنها استفاده می کنیم.

فرهنگی: مربوط به ترکیبات و کلماتی می شود که در زبان مقصد معادلی ندارند پس باید معادل آن را خلق کرد و یا از موضوعات هم راستای آن استفاده کنیم.

 ترجمه رسمی و ترجمه غیر رسمی

درصورتی که ترجمه اسناد و مدارک بر روی سربرگ قوه قضائیه باشد و همچنین با مهر قوه قضائیه مهر شده باشد، این ترجمه رسمی است و سایر ترجمه ها از جمله، ترجمه کتابف ترجمه متون، مقالات علمی،کاتالوگ ها، سایت ها ، فیلم های مستند و آموزشی و … که احتیاجی به سربرگ و مهر وزارت دادگستری ندارند، ترجمه غیر رسمی هستند که اغلب برای فرآیند مهاجرت استفاده می شوند.

 

ترجمه اسناد و مدارک

مدت زمان کافی برای ترجمه اسناد و مدارک ، و نیز برای تایید اسناد و مدارک را درنظر بگیرد. زیرا دریافت و صدور برخی گواهی نامه ها مانند گواهی نامه سوئ پیشینه، به چند هفته زمان نیاز دارد. به این دلیل که برای گرفتن تاییدیه برای مدارک و اسناد اصل این مدارک باید به قوه قضائیه و وزارت امور خارجه ارسال شود، در طول این مدت نمی توان از اصل مدارک و اسناد استفاده کرد. همه اسامی خاص مانند اسامی افراد یا اسامی شرکتها و… را باید به صورت دقیق و مطابق با اسپل روی پاسپورت یادداشت کنید برای شرکت ها هم با توجه به اسپل آنها در سایت شرکت بصورت دقیق یادداشت و اعلام کنیم.

نوع تاییدیه ترجمه باید از قبل مشخص شود. بعضی از مراکز ترجمه مترجم قوه قضائیه را قبول داشته و بعضی دیگر تاییدیه قوه قضائیه رو ترجمه را لازم دارند. نوع اسناد و مدارک ی که نیاز به ترجمه رسمی دارند و همچنین تعداد آنها را از قبل مشخص کنید. بعضی اسناد و مدارک برای تایید شدن به اسنادی دیگر نیاز دارند. مترجم رسمی موظف می باشد که تمامی صفحات مدارک و اسناد دریافتی را ترجمه کند و بعد از تحویل چیزی را کم و زیاد نکنید.