ترجمه تخصصی قرارداد (فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسی)

ترجمه تخصصی قرارداد (فارسی به عربی و عربی به فارسی)
اکتبر 22, 2017
Programs Of Mail Order Wives Across The Usa
اکتبر 25, 2017

ترجمه تخصصی قرارداد از فارسی به فرانسه و ترجمه تخصصی قرارداد از فرانسه به فارسی

ترجمه رسمی قراردادها

ترجمه متون حقوقی من جمله قرارداد ها نه تنها نیازمند دانش مترجم درباره زبان مبدا و زبان مقصد می باشد بلکه مستلزم اطلاع و اشراف کافی مترجم بر متون حقوقی است. هر یک از این دو شرط بدون دیگری ترجمه متون حقوقی را ناقص می سازد. بطور مثال، مترجمی که اطلاعات خوبی در زمینه زبان فارسی و فرانسه دارد و همچنین از چندین سال سابقه در حوزه ترجمه برخوردار است ولی با مطالب حقوقی آشنایی چندانی ندارد، بطور مثال اینکه  با اقسام مال خواه در حقوق داخلی خواه در حقوق کشور زبان مقصد آشنا نیست، بلاشک قادر نخواهد بود ترجمه ی دقیقی از متن فارسی به زبان فرانسه ارائه دهد. این امر به مراتب غامض و دشوارتر می گردد هنگامی که به عدم تطابق صد در صد عناوین و دسته های حقوقی در کشور های زبان مبدا و مقصد می اندیشیم.

بعنوان نمونه، آنچه ما در حقوق ایران تحت عنوان “وقف” از آن یاد می کنیم در حقوق کشور های فرانسه زبان غایب است. و آنچه این کشور ها تحت عنوان trust دارند حتی اندک شباهتی با وقف ما ندارد. حال مترجمی که فاقد دانش حقوقی است بیخبر از عدم وجود معادل برای واژه وقف درصدد بر می آید با مراجعه به لغت نامه این واژه را جستجو کرده و نهایتا از آنچه می یابد بعنوان معادل وقف استفاده نماید. بلاشک واژه trust جزء اولین گزینه هایی است که لغت نامه بعنوان معادل ارائه می دهد. و همین امر موجب می شود که مترجم فاقد دانش حقوقی به سادگی واژه ای نادرست را بعنوان معادل واژه وقف مورد استفاده قرار دهد.

این امر در خصوص حقوق دانانی که اشراف خوبی بر حقوق داخلی نیز صادق است. به وفور شاهد آن هستیم که دانشجویان رشته های حقوق با علمی که طی سالهای تحصیل خود کسب کرده اند با هدف کسب درآمدی جزئی پا به عرصه ترجمه می گذارند. این دوستان نیز هر چند از دانش حقوقی برخوردار هستند ولی عمدتا در ترجمه متون حقوقی ماحصل خوبی بدست نمی دهند. زیرا همانطور که بر همه عیان است متون حقوقی، ولو به زبان مادری ما “فارسی” تقریر شده باشد در غالب موارد از ترکیب و ساختاری ثقیل بهره می جوید.

نمونه ای از اینگونه متون مجلد های تقریر شده توسط استاد بزرگوار مرحوم امیر ناصر کاتوزیان می باشد که از متنی ثقیل برخوردار است بنحوی که حتی دانشجویان حقوق نیز غالبا در درک آنها با دشواری روبرو هستند. این امر در خصوص متون حقوقی نوشته شده به فرانسه نیز صادق است. در رویه های قضایی که مبتنی بر آراء صادره قضات است، قضات بنحوی موجز و پیچیده از حیث ساختار به بیان امر می پردازند. در قرارداد ها نیز شاهد همین امر هستیم. طرفین بنحوی متن قرارداد را تنظیم می کنند که بیشترین مزایا و راه های فرار را برای خود بیافرینند و حقوق و مزایای طرف مقابل را تا جایی که می توانند به کمک الفاظ از بین برده یا حداقل محدود سازند.

موارد فوق تنها گوشه ای از دشواری های ترجمه متون حقوقی از زبان فرانسه به فارسی و از زبان فارسی به زبان فرانسه می باشد. هر یک از مترجمین فوق الذکر یعنی حقوقدان فاقد دانش و سابقه طولانی در حوزه ترجمه و مترجم مجرب باسابقه ولی فاقد دانش حقوق، در ترجمه تخصصی متون حقوقی ناکارآمد خواهند بود. و اینجاست که باید از وجود مترجمین بهره جست که هم از تحصیلات و سابقه در حوزه ترجمه زبان فرانسه برخوردار هستند و هم از تحصیلات در حوزه حقوق. این دو شرط توأمان موجب بوجود آمدن ترجمه ای صحیح از متن مبدا به متن مقصد می گردد.

ما در دفتر ترجمه رسمی حامی به یمن متخصصین حقوقی خود که از هر دو این شروط متنفع هستند قادریم متون حقوقی شما من جمله قرارداد های شما را با صحت و دقت تمام و کمال ترجمه نموده در اختیار شما قرار دهیم. در ترجمه قرارداد همچنین نیاز است که از واژگان فنی قرارداد ها و نیز اطلاعاتی مانند مطالب مندرج در اینکوترمز مطلع بود. اگر درصدد سپردن متن قرارداد خود برای ترجمه فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسی هستید در دفتر ترجمه رسمی حامی چشم انتظار شما هستیم. خود را به دستان امین و متخصص مترجمین حقوقی حامی بسپارید.

دفتر حامی علاوه بر ترجمه قرارداد های شرکت شما می تواند برای متن ترجمه شده تاییدات دادگستری و امور خارجه را نیز تهیه نماید. در واقع دفتر ترجمه رسمی حامی خدمت ترجمه رسمی قرارداد ها را برای شما متقاضیان عزیز انجام می دهد.