ترجمه اسناد

ترجمه متون
فوریه 21, 2018
ترجمه مدارک
فوریه 25, 2018

ترجمه اسناد و مدارک اتباع بیگانه

اتباع خارجه ای که در ایران نیازمند ترجمه اسناد خود بصورت رسمی هستند نیز باید به دفاتر ترجمه رسمی مراجعه نمایند. در نوشته حاضر به بررسی برخی از مدارک اتباع بیگانه می پردازیم.
مدارک اتباع بیگانه مانند کارت اقامت و کارت تردد را مطلقا نمی توان ترجمه رسمی نموده و برای آنها تاییدات دادگستری و امور خارجه را اخذ کرد. در خصوص ترجمه مدارکی مانند کارت اقامت و کارت تردد تنها می توان نامه ای که وزارت کشور در این زمینه صادر کرده است ترجمه و تایید نمود.
در خصوص ترجمه مدارکی مانند مدارک مربوط به احوال شخصیه اتباع بیگانه مانند مدارک مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، نسب و فرزند خواندگی اتباع بیگانه نیز باید بگوییم که این مدارک در صورتی که توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و یا توسط استانداردی های محل اقامت تبعه بیگانه مربوطه صادر شده باشد قابلیت ترجمه و تایید دارند.
بطور مثال نکاحیه (سند ازدواج) یا طلاق نامه تبعه بیگانه در صورتی که توسط یکی از دو مرجع فوق صادر شده باشد یا به تایید یکی از دو مرجع فوق رسیده باشد می تواند در ایران ترجمه رسمی شده و به تایید دادگستری و امور خارجه نیز برسد. در دستور العمل اداره کل امور اسناد و مترجمان رسمی قوه قضائیه در بخش 9 که به امور مربوط به اتباع بیگانه می پردازید مصادیق احوال شخصیه احصاء نشده است ولی با توجه به قانون اساسی ایران و نیز ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه می توان احوال شخصیه را مدارک مربوط به ازدواج، طلاق، نسب، فرزند خواندگی، ارث و وصیت دانست.
دفتر ترجمه رسمی حامی (به شماره تاسیس 1081) یکی از فعال ترین، تخصصی ترین و حرفه ای ترین دفاتر ترجمه رسمی تهران و ایران است که می تواند در خصوص ترجمه مدارک اتباع خارجه به این اتباع خدمات مورد نیاز را ارائه نماید.

ترجمه اسناد مربوط به بهداشت و درمان

در این متن به بررسی ترجمه اسناد مربوط به بهداشت و درمان خواهیم پرداخت. برای ترجمه کارت واکسیناسیون کودک باید بگوئیم که این کارت در صورت داشتن تایید نظام پزشکی یا مراکز بهداشتی دولتی قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه را خواهد داشت.
انستیتو پاستور که یک موسسه بین المللی محسوب می شود گواهی های خود را در صورت نیاز به زبان انگلیسی صادر می کند. گواهی های واکسیناسیونی که توسط انستیتو پاستور به انگلیسی صادر شده است بنا به درخواست مشتری قابل برابر اصل شدن توسط مترجم رسمی قوه قضائیه می باشد.
دانش آموزان دارای پرونده بهداشتی هستند و والدین آنها در صورت اقدام برای تحصیل یا مهاجرت در کشور های خارجی نیازمند ترجمه پرونده بهداشتی کودک خود هستند. پرونده بهداشتی دانش آموزان در صورتی قابل ترجمه و تایید است که به تایید مراکز آموزشی و همچنین آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
برای صادرات یا واردات هر گونه محموله علی الخصوص اگر محموله غذایی یا دارویی باشد دستور العمل سخت گیرانه ای از سوی کشور ها من جمله از سوی ایران اعمال می شود. بطور مثال، در خصوص این گونه محموله ها باید گواهی های بهداشتی صادر یا ارائه شود. گواهی های بهداشتی که برای محموله های غذایی و دارویی صادراتی صادر شده اند در صورتی که به تایید معاونت غذا و دارو یا به تایید دانشگاه های علوم پزشکی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی که وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد، رسیده باشند قابلیت ترجمه و تایید را خواهند داشت.
در خصوص گواهی های بهداشتی صادر شده در کشور های خارجی نیز باید بگوییم که این گواهی ها مانند هر مدرک صادر شده در کشور مبدا اولا باید توسط مرجع ذیصلاح در آن کشور صادر شده باشد و ثانیا کنسولگری یا سفارت کشور صادر کننده امضای آن مرجع را مورد تایید قرار دهد و نهایتا وزارت امور خارجه ایران نیز مدرک مربوطه را مورد تایید قرار دهد. در این صورت گواهی بهداشتی خارجی می تواند به زبان فارسی ترجمه و به تایید دادگستری و امور خارجه برسد.