برگه جدید

 
ترجمه رسمی شناسنامه
تمامی مندرجات شناسنامه باید از صفحه اول تا صفحه آخر توسط مترجم رسمی ترجمه گردد.
برای ترجمه رسمی، شناسنامه ی اشخاص 15 ساله و بالاتر باید حتما عکس دار باشد؛ شناسنامه ی فرد 15 ساله و بالاتر، بدون عکس قابلیت ترجمه و تأیید ندارد.
اگر در شناسنامه ازدواج ویا تولد فرزند ذکر شده باشد باید عیناً ترجمه گردد؛ و اگر ذکر نشده باشد باید عبارت "تا تاریخ ..........، ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده است" توسط مترجم رسمی در ترجمه شناسنامه قید گردد.
شماره سریال شناسنامه و همچنین ممهور بودن عکس صاحب شناسنامه باید توسط مترجم رسمی در ترجمه قید شود.
اگر شناسنامه المثنی باشد، کلمه "المثنی" باید در ترجمه شناسنامه قید گردد.
کپی شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که دارای مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.
شناسنامه متوفی با ارائه اصل شناسنامه باطل شده متوفی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
کارت ملی
فقط اصل کارت ملی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهی فوت
اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال بهمراه شناسنامه متوفی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
در رابطه با اتباع خارجی که در ایران فوت کرده اند، گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابلیت ترجمه و تأیید می باشد.
گواهی تجرد
گواهی تجردی که اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشورِ سازمان ثبت احوال کشور صادر نموده است با ارائه شناسنامه قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهی ولادت
گواهی ولادت اتباع ایرانی ظرف 15 روز از تاریخ صدور قابلیت ترجمه و تأیید دارد و بعد از این مدت با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
گواهی پزشک یا بیمارستان با تأیید نظام پزشکی و ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است.
گواهی ولادت اتباع خارجی با مهر ثبت احوال و یا نامه از وزارت کشور قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
سند ازدواج
سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن که ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی می باشد با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابلیت ترجمه رسمی و تأیید دارد.
گواهی های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراقی و افغانستانی) در ایران قابلیت ترجمه و تأیید دارد. در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی های مزبور در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که واقعه ازدواج در شناسنامه ثبت شده باشد و شناسنامه نیز ارائه گردد.
اقرار به زوجیت قابلیت ترجمه و تأیید دارد در صورتی که همانند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده باشد و واقعه ازدواج نیز در شناسنامه قید شده باشد.
ازدواج موقت را نمی توان ترجمه رسمی و تأیید نمود.
سند طلاق
سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که مهر و امضای دفتر ثبت طلاق را داشته باشد و همراه با شناسنامه یکی از طرفین ارائه شود قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
فقط اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قابل ترجمه و تأیید است. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری فقط 1 ماه از تاریخ صدور قابل ترجمه و تأیید می باشد.
کارت پایان خدمت و کارت معافیت از خدمت
فقط اصل کارت پایان خدمت و اصل کارت معافیت از خدمت قابل ترجمه و تأیید می باشد.
پشت کارت پایان خدمت و کارت معافیت از خدمت الزاماً باید ترجمه شود.
کپی برابر با اصل کارت پایان خدمت و معافیت از خدت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت پایان خدمت/ کارت معافیت از خدمت
قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهینامه رانندگی
گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می شود قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهی های نیروی انتظامی در رابطه با مفقود شدن گواهینامه قابل ترجمه و تأیید می باشد.
برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی بلامانع است.
سند مالکیت
سند مالکیت یا المثنای آن که دارای مهر و امضای اداره ثبت اسناد و املاک کشور باشد قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
هر گونه نقل و انتقال در سند مالکیت من جمله رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن باید در متن ترجمه قید گردد.
کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
ارزیابی املاک
گزارشات مربوط به ارزیابی املاک و مستغلات که توسط کارشناسان رسمی و خبره یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه صورت گرفته است حسب مورد با تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه با ارائه سند ملک قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک
استعلامات صورت گرفته از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد املاک با مهر ثبت اسناد و املاک منطقه قابل ترجمه و تأیید است.
اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری
اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری اگر دارای مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی باشد قابل ترجمه و تأیید است.
اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تأیید می باشد. .
بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیر منقول
قرارداد فروش (بیع نامه) و اجاره نامه هایی که توسط دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطور کلی توسط ادارات دولتی تنظیم می شود قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونی های مسکن و شرکت های ساختمانی در صورت ارائه روزنامه رسمی و فیش های واریزی وجه قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
مبایعه نامه تنظیمی در آژانس های معاملات املاک قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
وکالتنامه
وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور که دارای مهر و امضاء سردفتر هستند با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید می باشند جز در مواردی که از تاریخ تنظیم آن بیش از یک سال شمسی گذشته باشد.
اگر از تاریخ تنظیم وکالتنامه بیش از یک سال شمسی گذشته باشد باید در خصوص عدم عزل یا استعفای وکیل یا فوت وکیل یا موکل تأیید دفترخانه تحصیل شود.
وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی از طفل از سوی والدین به یکدیگر بلامانع بوده و قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
چون حضانت یا سرپرستی به پدر و جد پدری تعلق دارد و قابل واگذاری به غیر نمی باشد لذا وکالت برای حضانت یا سرپرستی قابلیت ترجمه و تأیید ندارد و مستلزم رای دادگاه می باشد.
وکالتنامه هایی که برای انجام امور در داخل کشور تنظیم می شوند قابلیت ترجمه و تأیید ندارند.
تعهدنامه
تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که دارای مهر و امضای سردفتر می باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.
اگر در اقرارنامه مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأیید ضروری است.
اقرار به فرزند خواندگی برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند رای دادگاه است.
اقرار به تجرد برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند گواهی تجرد از ثبت احوال است.
اقرار به زوجیت برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند سند ازدواج یا شناسنامه است.
اقرار به مالکیت برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند سند مالکیت است.
اقرار به نسبیت برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند رای دادگاه است.
استشهادیه
استشهادیه ای که به امضای شهود رسیده است در صورت داشتن مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.
برخی از استشهادیه ها مانند استشهادیه های مربوط به تجرد یا صلاحیت اخلاقی و استشهادیه های علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیستند.
در برخی از استشهادیه ها، حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.
استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت که سن والدین از 60 سال بیشتر باشد و دختر مجرد باشد و پسر کمتر از 18 سال سن داشته باشد.
استشهادیه برای داشتن قابلیت ترجمه و تایید باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
احکام دادگاه ها
اصل حکم قطعی و غیر قطعی دادگاه ها، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه، اخطاریه و بطور کلی اوراق قضائی به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورت استعلام از مرجع قضائی، با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده، رای قطعی قابل ترجمه و تأیید می باشد.
آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور بدلیل نیاز به ابلاغ ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
اجرائیه و تعهدات ثبتی
اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و غیره صادره می شود با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)
کلیه مدارک مقاطع تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت
تأییدیه مدرک تحصیلی
تأییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، در صورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تأیید است.
در صورت ارسال تأییدیه تحصیلی به دارالترجمه ها، مترجمین قبل از تأیید اداره امور مترجمان رسمی، اجازه ترجمه سند را ندارند.
مدارک کاردانی
مدارک تحصیلی کاردانی صادره توسط موسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه ها، که حسب مورد، به تأیید ادارات کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید می باشد.
مدارک کاردانی صادره از دانشگاه ترتیب معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.
کارت دانشجویی
کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابلیت ترجمه و تأیید ندارد
مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غیره در صورت داشتن مهر و امضاء معرفی شده ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
مدارک صادره از وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (پروانه مطب)
پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی در صورت داشتن مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید می باشند. مجوز فعالیت پزشکی در صورت داشتن مهر و امضای سازمان نظام پزشکی و هولوگرام قابل ترجمه و تأیید استمی باشد. کارت نظام پزشکی با استعلام و تأیید از سازمان نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
دانشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی
1. دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای صادره از واحد های دانشگاه آزاد سراسر کشور و همچنین ریز نمرات مقاطع مذکور در صورت داشتن مهر و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
2. دانشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در رشته پزشکی و دندانپزشکی با مهر و امضای معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تأیید می باشد.
گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
گواهی های صادره برای اساتید، اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با تأیید سازمان مرکزی و مهر و امضای معرفی شده قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های کار صادره برای اساتید دانشگاه های دولتی
گواهی های کار صادره برای اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی با داشتن مهر و امضای .دانشگاه یا دانشکده ذیربط و با ارائه دانشنامه مرتبط قابل ترجمه و تأیید می باشد.
مدارک صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی
مدارکی که از دانشگاه های غیر انتفاعی صادر شده اند با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی
گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش استخدامی هستند و با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و موسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی وقت (زیرمجموعه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) صادر شده اند، با رعایت مفاد مصوبه شماره 432-3/9/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوع بودن صدور مدارک معادل از تاریخ 3/9/1377 با برآورده شدن شرایط ذیل قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت:
1: گواهینامه صادره در قالب معادل یا دارای ارزش استخدامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاماً باید قبل از تاریخ 3/9/1377 صادر شده باشد. 2: شماره و تاریخ مجوز صادره از سازمان ها و موسسات فوق الاشاره الزاماً باید در متن گواهینامه قید شده باشد.
3: عبارت" این گواهینامه برای ترجمه ارزش ندارد" در گواهینامه های مزبور درج نشده باشد.
4: دارنده گواهینامه، نامه عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود داشته باشد و آن را ارائه دهد. سایر گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی یا معادل در صورت فقدان شرایط فوق برای اینکه قابلیت ترجمه و تأیید داشته باشند باید ابتدا به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسند.
مدارک و گواهی های صادره توسط حوزه های علمیه<.
مدارکی که توسط حوزه های علمیه صادر شده است در صورت دارا بودن مهر و امضای مجاز معرفی شده قابلیت ترجمه و تأیید خواهد
سرفصل دروس
سرفصل دروس رشته های تحصیلی دانشگاه های دولتی و آزاد حسب مورد در صورت دارا بودن مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
کارنامه کنکور سراسری
کارنامه های کنکور سراسری که توسط سازمان سنجش صادر شده است و اسامی قبول شدگان که در روزنامه ها اعلام شده است قابل ترجمه و تایید در سربرگ های رسمی نمی باشد.
تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی و آزاد
تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاه های آزاد، با مهر و امضای و معرفی شده سازمان مرکزی قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران
مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی که در ایران مستقر هستند در صورت تأیید اداره کل امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور
مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی که در خارج از کشور مستقر می باشند در صورت تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است
مدارک صادره از آموزشکده های عالی فنی سازمان آموزش پرورش
اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات که توسط آموزشکده های عالی فنی سازمان آموزش و پرورش صادر شده اند پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای
گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای در صورت ارائه تأییدیه استاندارد صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید می باشد. در صورتی که در کارت مذکور مدرک تحصیلی قید شده باشد ارائه اصل مدرک ضروری خواهد بود.
گواهی های مراکز آموزش زبان
گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش اداره می شوند با تأیید آموزش و پرورش قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های آموزش کوتاه مدت شرکت های خصوصی
گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکت های خصوصی در صورت ارائه روزنامه رسمی که حاوی مجوز فعالیت آموزشی شرکت باشد قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
<-h5>گواهی های آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی
گواهی آموزشی کوتاه مدت که جهاد دانشگاهی آنها را صادر نموده است با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
گواهی های صادره از موسسات خصوصی
گواهی های صادره از موسسات خصوصی که تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای قرار دارند قابلیت ترجمه و تأیید ندارند چرا که اینگونه موسسات صرفاً مجاز به برگزاری دوره هستند لذا هنرجویان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شوند.
گواهی های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت
گواهی های آموزشی ساعتی در صورتی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود که در متن آنها مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قید شده باشد و ظهر آنها نیز توسط دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضاء شده باشد.
گواهینامه های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت صادره از دانشگاه ها با مهر دانشکده ذیربط قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
اساسنامه، صورتجلسه و اظهارنامه شرکت ها
اصل اساسنامه و کپی-برابر-با-اصل شده آن توسط ثبت شرکت ها و صورتجلسه و اظهارنامه شرکت ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت ها قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
اوراق سهام شرکت های سهامی عام
اوراق سهام شرکت های سهامی عام در صورت داشتن مهر و امضاء شرکت صادر کننده قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
اوراق سهام بورس اوراق سهام شرکت های سهامی عام
اوراق سهام شرکت های سهامی عام در صورت داشتن مهر و امضاء شرکت صادر کننده قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
اوراق سهام شرکت های سهامی خاص یا بیمارستان ها
اوراق سهام شرکت های سهامی خاص یا بیمارستان ها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان در صورتجلسه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت همراه با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت ها قابل ترجمه و تأیید است.
روزنامه رسمی>
اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل شده ی آن توسط روزنامه رسمی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهی های مالیاتی
گواهی های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید هستند.
شرکت ها و موسسات حسابرسی در صورتی می توانند برای شرکت های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی آنها قید شده باشد.
اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره حسابرسی شده باشد برای ترجمه و تأیید تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی الزاماً باید ارائه شود.
لیست بیمه کارکنان شرکتها
لیست بیمه کارکنان شرکت ها که حاوی مهر و امضای شعبات سازمان تامین اجتماعی می باشد همراه با برگه پرداخت حق بیمه فصل یا ماه مربوطه قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های صادره از شرکتهای بیمه
گواهی های صادره از شرکت های بیمه (من جمله گواهی عدم پرداخت خسارت) با مهر و امضای دفاتر نمایندگی یا شعبه مرکزی این شرکتها قابل ترجمه و تأیید خواهد بود. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت
قرارداد های صادرات و واردات
قرارداد های شرکت های خصوصی در خصوص صادرات و واردات کالا در صورت داشتن مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
قرارداد های بخش دولتی
قرارداد های بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است مشروط بر اینکه بخش دولتی بلامانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نموده باشد.
کارت اقتصادی
کارت های اقتصادی در صورت داشتن مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
کارت بازرگانی
کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید می باشد. رونوشت کارت بازرگانی در صورت برابر با اصل شدن توسط مترجم رسمی قابل تأیید خواهد بود.
گواهی کار صادره از موسسات و ادارات دولتی
گواهی های کار صادره از ادارات دولتی در صورت داشتن مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراکز نگهداری سالمندان
گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند در صورت داشتن تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های کار صادره از کارخانجات
گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات در صورت ارائه مجوز فعالیت کارخانه صادره توسط سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری
گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری که بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های کار صادره از داروخانه ها
گواهی های کار صادره از داروخانه ها در صورت تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های کار صادره از شرکت ها
گواهی های کار صادره توسط شرکت های خصوصی در صورت ارائه آخرین روزنامه رسمی قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
در صورتی که در گواهی های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد ارائه اصل مدرک تحصیلی الزامی خواهد بود.
گواهی های کار صادره از بیمارستان ها و درمانگاه ها
گواهی های کار صادره از بیمارستان ها در صورت داشتن مهر وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان همراه با ارائه اصل مدرک تحصیلی متقاضی قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان
گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های کار صادره از دفاتر اسناد رسمی
گواهی های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی در صورت داشتن تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
گواهی های کار افراد شاغل در دفترخانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های کار صادره از واحد های صنفی مختلف
گواهی های کار صادره از واحد های صنفی در صورت تأیید اتحادیه های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوط قابل ترجمه و تأیید خواهند بود. گواهی های کار صادره برای اتباع خارجه در صورت ارائه اصل پروانه کار یا موافقت کتبی وزارت کار قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
کارت واکسیناسیون
کارت واکسیناسیون در صورت تأیید سازمان نظام پزشکی یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید خواهد بود. انستیتو پاستور یک موسسه بین المللی می باشد و گواهی های صادره از آن به زبان لاتین تحریر می شود. گواهی های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می شود.
پرونده بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس
گواهی های بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس در صورت تأیید مراکز آموزشی و آموزش و پرورش منطقه قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
قبوض آب، برق، تلفن و گاز
اصل قبوض آب، برق، تلفن و گاز قابلیت ترجمه و تأیید دارند.
فیش های حقوقی دولتی و غیر دولتی
فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
فیش های حقوقی غیردولتی در صورت داشتن مهر و امضاء شرکت و با ارائه روزنامه رسمی شرکت و گواهی کار مربوطه قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
موجودی های حساب های بانکی
گواهی موجودی حساب بانکی تا مبلغ 000 000 100 ریال در صورت تنظیم شدن بر روی سربرگ مخصوص بانک و دارا بودن مهر و امضاء بانک ذیربط قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت. گواهی های گردش مالی حساب بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ 000 000 100 ریال باشد در صورت دارا بودن مهر و امضاء معرفی شده بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید خواهد بود. گواهی های موجودی حساب صادره از موسسات مالی و اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی با شرایط فوق قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گذرنامه
اصل گذرنامه قابل ترجمه و تایید می باشد.
تصویر گذرنامه که توسط مترجم رسمی برابر با اصل شده است قابل تایید در قوه قضائیه می باشد.
گذرنامه موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن از قابلیت های فوق برخوردار می باشد.
گواهینامه های دریانوردی
گواهینامه های دریانوردی در صورت دارا بودن مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
رونوشت برابر با اصل گواهینامه های دریانوردی که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید هستند.
احکام قهرمانی در رشته های ورزشی
احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی در صورت دارا بودن مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
بارنامه های گمرکی و اسناد صادرات و واردات
بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق آنها در صورت دارا بودن مهر و امضای گمرک یا سازمان هواپیمایی کشوری قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
بارنامه های صادره از وزارت راه و ترابری نیز با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های کشتیرانی
گواهی های صادره از شرکت کشتیرانی جهموری اسلامی ایران در صورت دارا بودن مهر و امضای شرکت کشتیرانی یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
خرید و فروش کشتی
اسناد خرید و فروش کشتی ها در صورت دارا بودن مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابلیت ترجمه و تایید خواهند داشت.
اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند در صورت تأیید مقامات کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه در ایران قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
در صورتی که قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری
گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری حسب مورد در صورت تأیید کانون وکلای دادگستری ذیربط یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های صادره از فرهنگسراها، مراکز فرهنگی هنری، آموزشگاه ها یا موسسات هنری
گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی هنری در صورت تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا موسسات هنری در صورت ارائه مجوز خود که از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت آموزش و پرورش صادر شده و در آن بلامانع بودن فعالیت مجاز موسسه در امور فرهنگی هنری تصریح گشته است، قابلیت ترجمه و تایید خواهند داشت.
گواهی مربوط به روستا های دور افتاده
گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها مبنی بر احراز سکونت و در تصرف داشتن ملک و غیره در صورت دارا بودن تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های بهداشتی
گواهی های بهداشتی مربوط به صدور محموله های غذایی و دارویی به خارج از کشور در صورت دارا بودن تأیید معاونت غذا و دارو یا دانشگاه های علوم پزشکی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید می باشد.
گواهی استاندارد
اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی در صورت دارا بودن مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
تقدیرنامه
تقدیرنامه قابلیت ترجمه و تأیید دارد. البته در صورت قید شدن مدرک تحصیلی در متن تقدیرنامه ترجمه و تأیید آن مشروط بر ارائه اصل مدرک قید شده در متن خواهد بود.
گواهی های انجمن مهندسی
گواهی های انجمن مهندسی در صورت دارا بودن مهر و امضای انجمن ها و با ارائه دانشنامه قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت. محتوای 90
مدارک مربوط به اتباع بیگانه
مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت و کارت تردد مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نمی باشد؛ البته نامه وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید می باشد.
گواهی های صادره در مورد اتباع و مهاجرین بیگانه
گواهی های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص احوال شخصیه صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداری های محل اقامت قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
پاسپورت خارجی و سند ازدواج
برای ترجمه و تایید پاسپورت خارجی و سند ازدواج، ابتدا تصویر این اسناد باید توسط سفارت ذیربط مهر و امضاء شود و پس از آن توسط وزارت امور خارجه ایران تأیید گردد؛ در اینصورت است که این اسناد قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
مدارک تنظیم شده در خارج از کشور
مدارکی که در خارج از کشور تنظیم شده اند ابتدا باید به تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص و پس از آن به تأیید وزارت امور خارجه ایران برسد و در اینصورت است که اینگونه مدارک قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های صادره خطاب به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشور های خارجی
گواهی های صادره از طرف سازمان های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشور های خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. صرفاً گواهی های فاقد عنوان قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های حقوقی صادره برای افراد ایرانی
گواهی های حقوقی صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابلیت ترجمه و تأیید ندارند.
 
ترجمه رسمی شناسنامه
تمامی مندرجات شناسنامه باید از صفحه اول تا صفحه آخر توسط مترجم رسمی ترجمه گردد.
برای ترجمه رسمی، شناسنامه ی اشخاص 15 ساله و بالاتر باید حتما عکس دار باشد؛ شناسنامه ی فرد 15 ساله و بالاتر، بدون عکس قابلیت ترجمه و تأیید ندارد.
اگر در شناسنامه ازدواج ویا تولد فرزند ذکر شده باشد باید عیناً ترجمه گردد؛ و اگر ذکر نشده باشد باید عبارت "تا تاریخ ..........، ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده است" توسط مترجم رسمی در ترجمه شناسنامه قید گردد.
شماره سریال شناسنامه و همچنین ممهور بودن عکس صاحب شناسنامه باید توسط مترجم رسمی در ترجمه قید شود.
اگر شناسنامه المثنی باشد، کلمه "المثنی" باید در ترجمه شناسنامه قید گردد.
کپی شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که دارای مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.
شناسنامه متوفی با ارائه اصل شناسنامه باطل شده متوفی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
کارت ملی
فقط اصل کارت ملی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهی فوت
اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال بهمراه شناسنامه متوفی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
در رابطه با اتباع خارجی که در ایران فوت کرده اند، گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابلیت ترجمه و تأیید می باشد.
گواهی تجرد
گواهی تجردی که اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشورِ سازمان ثبت احوال کشور صادر نموده است با ارائه شناسنامه قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهی ولادت
گواهی ولادت اتباع ایرانی ظرف 15 روز از تاریخ صدور قابلیت ترجمه و تأیید دارد و بعد از این مدت با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
گواهی پزشک یا بیمارستان با تأیید نظام پزشکی و ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است.
گواهی ولادت اتباع خارجی با مهر ثبت احوال و یا نامه از وزارت کشور قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
سند ازدواج
سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن که ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی می باشد با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابلیت ترجمه رسمی و تأیید دارد.
گواهی های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراقی و افغانستانی) در ایران قابلیت ترجمه و تأیید دارد. در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی های مزبور در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که واقعه ازدواج در شناسنامه ثبت شده باشد و شناسنامه نیز ارائه گردد.
اقرار به زوجیت قابلیت ترجمه و تأیید دارد در صورتی که همانند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده باشد و واقعه ازدواج نیز در شناسنامه قید شده باشد.
ازدواج موقت را نمی توان ترجمه رسمی و تأیید نمود.
سند طلاق
سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که مهر و امضای دفتر ثبت طلاق را داشته باشد و همراه با شناسنامه یکی از طرفین ارائه شود قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
فقط اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قابل ترجمه و تأیید است. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری فقط 1 ماه از تاریخ صدور قابل ترجمه و تأیید می باشد.
کارت پایان خدمت و کارت معافیت از خدمت
فقط اصل کارت پایان خدمت و اصل کارت معافیت از خدمت قابل ترجمه و تأیید می باشد.
پشت کارت پایان خدمت و کارت معافیت از خدمت الزاماً باید ترجمه شود.
کپی برابر با اصل کارت پایان خدمت و معافیت از خدت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت پایان خدمت/ کارت معافیت از خدمت
قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهینامه رانندگی
گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می شود قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهی های نیروی انتظامی در رابطه با مفقود شدن گواهینامه قابل ترجمه و تأیید می باشد.
برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی بلامانع است.
سند مالکیت
سند مالکیت یا المثنای آن که دارای مهر و امضای اداره ثبت اسناد و املاک کشور باشد قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
هر گونه نقل و انتقال در سند مالکیت من جمله رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن باید در متن ترجمه قید گردد.
کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
ارزیابی املاک
گزارشات مربوط به ارزیابی املاک و مستغلات که توسط کارشناسان رسمی و خبره یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه صورت گرفته است حسب مورد با تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه با ارائه سند ملک قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک
استعلامات صورت گرفته از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد املاک با مهر ثبت اسناد و املاک منطقه قابل ترجمه و تأیید است.
اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری
اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری اگر دارای مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی باشد قابل ترجمه و تأیید است.
اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تأیید می باشد. .
بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیر منقول
قرارداد فروش (بیع نامه) و اجاره نامه هایی که توسط دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطور کلی توسط ادارات دولتی تنظیم می شود قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونی های مسکن و شرکت های ساختمانی در صورت ارائه روزنامه رسمی و فیش های واریزی وجه قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
مبایعه نامه تنظیمی در آژانس های معاملات املاک قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.
وکالتنامه
وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور که دارای مهر و امضاء سردفتر هستند با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید می باشند جز در مواردی که از تاریخ تنظیم آن بیش از یک سال شمسی گذشته باشد.
اگر از تاریخ تنظیم وکالتنامه بیش از یک سال شمسی گذشته باشد باید در خصوص عدم عزل یا استعفای وکیل یا فوت وکیل یا موکل تأیید دفترخانه تحصیل شود.
وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی از طفل از سوی والدین به یکدیگر بلامانع بوده و قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
چون حضانت یا سرپرستی به پدر و جد پدری تعلق دارد و قابل واگذاری به غیر نمی باشد لذا وکالت برای حضانت یا سرپرستی قابلیت ترجمه و تأیید ندارد و مستلزم رای دادگاه می باشد.
وکالتنامه هایی که برای انجام امور در داخل کشور تنظیم می شوند قابلیت ترجمه و تأیید ندارند.
تعهدنامه
تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که دارای مهر و امضای سردفتر می باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.
اگر در اقرارنامه مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأیید ضروری است.
اقرار به فرزند خواندگی برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند رای دادگاه است.
اقرار به تجرد برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند گواهی تجرد از ثبت احوال است.
اقرار به زوجیت برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند سند ازدواج یا شناسنامه است.
اقرار به مالکیت برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند سند مالکیت است.
اقرار به نسبیت برای آنکه قابل ترجمه و تأیید باشد نیازمند رای دادگاه است.
استشهادیه
استشهادیه ای که به امضای شهود رسیده است در صورت داشتن مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.
برخی از استشهادیه ها مانند استشهادیه های مربوط به تجرد یا صلاحیت اخلاقی و استشهادیه های علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیستند.
در برخی از استشهادیه ها، حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.
استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت که سن والدین از 60 سال بیشتر باشد و دختر مجرد باشد و پسر کمتر از 18 سال سن داشته باشد.
استشهادیه برای داشتن قابلیت ترجمه و تایید باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
احکام دادگاه ها
اصل حکم قطعی و غیر قطعی دادگاه ها، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه، اخطاریه و بطور کلی اوراق قضائی به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورت استعلام از مرجع قضائی، با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده، رای قطعی قابل ترجمه و تأیید می باشد.
آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور بدلیل نیاز به ابلاغ ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
اجرائیه و تعهدات ثبتی
اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و غیره صادره می شود با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)
کلیه مدارک مقاطع تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت
تأییدیه مدرک تحصیلی
تأییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، در صورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تأیید است.
در صورت ارسال تأییدیه تحصیلی به دارالترجمه ها، مترجمین قبل از تأیید اداره امور مترجمان رسمی، اجازه ترجمه سند را ندارند.
مدارک کاردانی
مدارک تحصیلی کاردانی صادره توسط موسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه ها، که حسب مورد، به تأیید ادارات کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید می باشد.
مدارک کاردانی صادره از دانشگاه ترتیب معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.
کارت دانشجویی
کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابلیت ترجمه و تأیید ندارد
مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غیره در صورت داشتن مهر و امضاء معرفی شده ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
مدارک صادره از وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (پروانه مطب)
پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی در صورت داشتن مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید می باشند. مجوز فعالیت پزشکی در صورت داشتن مهر و امضای سازمان نظام پزشکی و هولوگرام قابل ترجمه و تأیید استمی باشد. کارت نظام پزشکی با استعلام و تأیید از سازمان نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
دانشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی
1. دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای صادره از واحد های دانشگاه آزاد سراسر کشور و همچنین ریز نمرات مقاطع مذکور در صورت داشتن مهر و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
2. دانشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در رشته پزشکی و دندانپزشکی با مهر و امضای معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تأیید می باشد.
گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
گواهی های صادره برای اساتید، اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با تأیید سازمان مرکزی و مهر و امضای معرفی شده قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های کار صادره برای اساتید دانشگاه های دولتی
گواهی های کار صادره برای اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی با داشتن مهر و امضای .دانشگاه یا دانشکده ذیربط و با ارائه دانشنامه مرتبط قابل ترجمه و تأیید می باشد.
مدارک صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی
مدارکی که از دانشگاه های غیر انتفاعی صادر شده اند با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی
گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش استخدامی هستند و با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و موسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی وقت (زیرمجموعه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) صادر شده اند، با رعایت مفاد مصوبه شماره 432-3/9/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوع بودن صدور مدارک معادل از تاریخ 3/9/1377 با برآورده شدن شرایط ذیل قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت:
1: گواهینامه صادره در قالب معادل یا دارای ارزش استخدامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاماً باید قبل از تاریخ 3/9/1377 صادر شده باشد. 2: شماره و تاریخ مجوز صادره از سازمان ها و موسسات فوق الاشاره الزاماً باید در متن گواهینامه قید شده باشد.
3: عبارت" این گواهینامه برای ترجمه ارزش ندارد" در گواهینامه های مزبور درج نشده باشد.
4: دارنده گواهینامه، نامه عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود داشته باشد و آن را ارائه دهد. سایر گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی یا معادل در صورت فقدان شرایط فوق برای اینکه قابلیت ترجمه و تأیید داشته باشند باید ابتدا به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسند.
مدارک و گواهی های صادره توسط حوزه های علمیه<.
مدارکی که توسط حوزه های علمیه صادر شده است در صورت دارا بودن مهر و امضای مجاز معرفی شده قابلیت ترجمه و تأیید خواهد
سرفصل دروس
سرفصل دروس رشته های تحصیلی دانشگاه های دولتی و آزاد حسب مورد در صورت دارا بودن مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
کارنامه کنکور سراسری
کارنامه های کنکور سراسری که توسط سازمان سنجش صادر شده است و اسامی قبول شدگان که در روزنامه ها اعلام شده است قابل ترجمه و تایید در سربرگ های رسمی نمی باشد.
تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی و آزاد
تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاه های آزاد، با مهر و امضای و معرفی شده سازمان مرکزی قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران
مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی که در ایران مستقر هستند در صورت تأیید اداره کل امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور
مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی که در خارج از کشور مستقر می باشند در صورت تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است
مدارک صادره از آموزشکده های عالی فنی سازمان آموزش پرورش
اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات که توسط آموزشکده های عالی فنی سازمان آموزش و پرورش صادر شده اند پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای
گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای در صورت ارائه تأییدیه استاندارد صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید می باشد. در صورتی که در کارت مذکور مدرک تحصیلی قید شده باشد ارائه اصل مدرک ضروری خواهد بود.
گواهی های مراکز آموزش زبان
گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش اداره می شوند با تأیید آموزش و پرورش قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های آموزش کوتاه مدت شرکت های خصوصی
گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکت های خصوصی در صورت ارائه روزنامه رسمی که حاوی مجوز فعالیت آموزشی شرکت باشد قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
<-h5>گواهی های آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی
گواهی آموزشی کوتاه مدت که جهاد دانشگاهی آنها را صادر نموده است با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
گواهی های صادره از موسسات خصوصی
گواهی های صادره از موسسات خصوصی که تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای قرار دارند قابلیت ترجمه و تأیید ندارند چرا که اینگونه موسسات صرفاً مجاز به برگزاری دوره هستند لذا هنرجویان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شوند.
گواهی های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت
گواهی های آموزشی ساعتی در صورتی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود که در متن آنها مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قید شده باشد و ظهر آنها نیز توسط دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضاء شده باشد.
گواهینامه های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت صادره از دانشگاه ها با مهر دانشکده ذیربط قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
اساسنامه، صورتجلسه و اظهارنامه شرکت ها
اصل اساسنامه و کپی-برابر-با-اصل شده آن توسط ثبت شرکت ها و صورتجلسه و اظهارنامه شرکت ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت ها قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
اوراق سهام شرکت های سهامی عام
اوراق سهام شرکت های سهامی عام در صورت داشتن مهر و امضاء شرکت صادر کننده قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
اوراق سهام بورس اوراق سهام شرکت های سهامی عام
اوراق سهام شرکت های سهامی عام در صورت داشتن مهر و امضاء شرکت صادر کننده قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
اوراق سهام شرکت های سهامی خاص یا بیمارستان ها
اوراق سهام شرکت های سهامی خاص یا بیمارستان ها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان در صورتجلسه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت همراه با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت ها قابل ترجمه و تأیید است.
روزنامه رسمی>
اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل شده ی آن توسط روزنامه رسمی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
گواهی های مالیاتی
گواهی های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید هستند.
شرکت ها و موسسات حسابرسی در صورتی می توانند برای شرکت های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی آنها قید شده باشد.
اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره حسابرسی شده باشد برای ترجمه و تأیید تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی الزاماً باید ارائه شود.
لیست بیمه کارکنان شرکتها
لیست بیمه کارکنان شرکت ها که حاوی مهر و امضای شعبات سازمان تامین اجتماعی می باشد همراه با برگه پرداخت حق بیمه فصل یا ماه مربوطه قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های صادره از شرکتهای بیمه
گواهی های صادره از شرکت های بیمه (من جمله گواهی عدم پرداخت خسارت) با مهر و امضای دفاتر نمایندگی یا شعبه مرکزی این شرکتها قابل ترجمه و تأیید خواهد بود. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت
قرارداد های صادرات و واردات
قرارداد های شرکت های خصوصی در خصوص صادرات و واردات کالا در صورت داشتن مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.
قرارداد های بخش دولتی
قرارداد های بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است مشروط بر اینکه بخش دولتی بلامانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نموده باشد.
کارت اقتصادی
کارت های اقتصادی در صورت داشتن مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
کارت بازرگانی
کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید می باشد. رونوشت کارت بازرگانی در صورت برابر با اصل شدن توسط مترجم رسمی قابل تأیید خواهد بود.
گواهی کار صادره از موسسات و ادارات دولتی
گواهی های کار صادره از ادارات دولتی در صورت داشتن مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراکز نگهداری سالمندان
گواهی های کار صادره از مهدکودک ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند در صورت داشتن تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های کار صادره از کارخانجات
گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات در صورت ارائه مجوز فعالیت کارخانه صادره توسط سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری
گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری که بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های کار صادره از داروخانه ها
گواهی های کار صادره از داروخانه ها در صورت تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های کار صادره از شرکت ها
گواهی های کار صادره توسط شرکت های خصوصی در صورت ارائه آخرین روزنامه رسمی قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
در صورتی که در گواهی های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد ارائه اصل مدرک تحصیلی الزامی خواهد بود.
گواهی های کار صادره از بیمارستان ها و درمانگاه ها
گواهی های کار صادره از بیمارستان ها در صورت داشتن مهر وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان همراه با ارائه اصل مدرک تحصیلی متقاضی قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان
گواهی های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های کار صادره از دفاتر اسناد رسمی
گواهی های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی در صورت داشتن تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
گواهی های کار افراد شاغل در دفترخانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های کار صادره از واحد های صنفی مختلف
گواهی های کار صادره از واحد های صنفی در صورت تأیید اتحادیه های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوط قابل ترجمه و تأیید خواهند بود. گواهی های کار صادره برای اتباع خارجه در صورت ارائه اصل پروانه کار یا موافقت کتبی وزارت کار قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
کارت واکسیناسیون
کارت واکسیناسیون در صورت تأیید سازمان نظام پزشکی یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید خواهد بود. انستیتو پاستور یک موسسه بین المللی می باشد و گواهی های صادره از آن به زبان لاتین تحریر می شود. گواهی های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می شود.
پرونده بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس
گواهی های بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس در صورت تأیید مراکز آموزشی و آموزش و پرورش منطقه قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
قبوض آب، برق، تلفن و گاز
اصل قبوض آب، برق، تلفن و گاز قابلیت ترجمه و تأیید دارند.
فیش های حقوقی دولتی و غیر دولتی
فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
فیش های حقوقی غیردولتی در صورت داشتن مهر و امضاء شرکت و با ارائه روزنامه رسمی شرکت و گواهی کار مربوطه قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
موجودی های حساب های بانکی
گواهی موجودی حساب بانکی تا مبلغ 000 000 100 ریال در صورت تنظیم شدن بر روی سربرگ مخصوص بانک و دارا بودن مهر و امضاء بانک ذیربط قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت. گواهی های گردش مالی حساب بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ 000 000 100 ریال باشد در صورت دارا بودن مهر و امضاء معرفی شده بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید خواهد بود. گواهی های موجودی حساب صادره از موسسات مالی و اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی با شرایط فوق قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گذرنامه
اصل گذرنامه قابل ترجمه و تایید می باشد.
تصویر گذرنامه که توسط مترجم رسمی برابر با اصل شده است قابل تایید در قوه قضائیه می باشد.
گذرنامه موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن از قابلیت های فوق برخوردار می باشد.
گواهینامه های دریانوردی
گواهینامه های دریانوردی در صورت دارا بودن مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
رونوشت برابر با اصل گواهینامه های دریانوردی که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید هستند.
احکام قهرمانی در رشته های ورزشی
احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی در صورت دارا بودن مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
بارنامه های گمرکی و اسناد صادرات و واردات
بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق آنها در صورت دارا بودن مهر و امضای گمرک یا سازمان هواپیمایی کشوری قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
بارنامه های صادره از وزارت راه و ترابری نیز با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های کشتیرانی
گواهی های صادره از شرکت کشتیرانی جهموری اسلامی ایران در صورت دارا بودن مهر و امضای شرکت کشتیرانی یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
خرید و فروش کشتی
اسناد خرید و فروش کشتی ها در صورت دارا بودن مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابلیت ترجمه و تایید خواهند داشت.
اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند در صورت تأیید مقامات کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه در ایران قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
در صورتی که قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری
گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری حسب مورد در صورت تأیید کانون وکلای دادگستری ذیربط یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های صادره از فرهنگسراها، مراکز فرهنگی هنری، آموزشگاه ها یا موسسات هنری
گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی هنری در صورت تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا موسسات هنری در صورت ارائه مجوز خود که از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت آموزش و پرورش صادر شده و در آن بلامانع بودن فعالیت مجاز موسسه در امور فرهنگی هنری تصریح گشته است، قابلیت ترجمه و تایید خواهند داشت.
گواهی مربوط به روستا های دور افتاده
گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها مبنی بر احراز سکونت و در تصرف داشتن ملک و غیره در صورت دارا بودن تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های بهداشتی
گواهی های بهداشتی مربوط به صدور محموله های غذایی و دارویی به خارج از کشور در صورت دارا بودن تأیید معاونت غذا و دارو یا دانشگاه های علوم پزشکی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید می باشد.
گواهی استاندارد
اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی در صورت دارا بودن مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابلیت ترجمه و تأیید خواهد داشت.
تقدیرنامه
تقدیرنامه قابلیت ترجمه و تأیید دارد. البته در صورت قید شدن مدرک تحصیلی در متن تقدیرنامه ترجمه و تأیید آن مشروط بر ارائه اصل مدرک قید شده در متن خواهد بود.
گواهی های انجمن مهندسی
گواهی های انجمن مهندسی در صورت دارا بودن مهر و امضای انجمن ها و با ارائه دانشنامه قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت. محتوای 90
مدارک مربوط به اتباع بیگانه
مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت و کارت تردد مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نمی باشد؛ البته نامه وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید می باشد.
گواهی های صادره در مورد اتباع و مهاجرین بیگانه
گواهی های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص احوال شخصیه صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداری های محل اقامت قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
پاسپورت خارجی و سند ازدواج
برای ترجمه و تایید پاسپورت خارجی و سند ازدواج، ابتدا تصویر این اسناد باید توسط سفارت ذیربط مهر و امضاء شود و پس از آن توسط وزارت امور خارجه ایران تأیید گردد؛ در اینصورت است که این اسناد قابل ترجمه و تایید خواهند بود.
مدارک تنظیم شده در خارج از کشور
مدارکی که در خارج از کشور تنظیم شده اند ابتدا باید به تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص و پس از آن به تأیید وزارت امور خارجه ایران برسد و در اینصورت است که اینگونه مدارک قابل ترجمه و تأیید خواهند بود.
گواهی های صادره خطاب به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشور های خارجی
گواهی های صادره از طرف سازمان های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشور های خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. صرفاً گواهی های فاقد عنوان قابلیت ترجمه و تأیید خواهند داشت.
گواهی های حقوقی صادره برای افراد ایرانی
گواهی های حقوقی صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابلیت ترجمه و تأیید ندارند.